FINITE ELEMENT MODEL OF THE GELA PRAOIL REFINERY COKE DRUM NOZZLES AND SKIRT (Customer: Belleli)

Nozzle N4 model - Skirt model

Nozzle N4 model

                                          


Skirt model